EmailTwitterLinkedIn

“Ik heb deze stageplek uitgezocht, omdat ik hier het meeste kon leren, juist door de strenge wetgeving”

Rianne Roosma loopt sinds augustus dit jaar stage op de Technologie afdeling in Leeuwarden. De 21-jarige studente uit Burgum zit in het laatste jaar van haar studie Voedingsmiddelentechnologie aan Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden en vertelt over wat ze precies doet bij Ausnutria en wat ze vindt van haar nieuwe stageplek.

Voedingsmiddelentechnologie
“Bij de studie Voedingsmiddelentechnologie ben je echt bezig met het zo goed mogelijk produceren van voeding, voedselveiligheid en voedselontwikkeling”, vertelt Rianne. “Er zit ook een gezondheidsaspect aan, want dat speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een voedselproduct.” Rianne voert momenteel een projectstage uit, waarbij ze een project uitvoert bij een bedrijf. Hierna is het de bedoeling dat ze begint met een afstudeerstage. Rianne: “Via school krijgen we een lijst met bedrijven waar we stage kunnen lopen, Ausnutria stond daar ook tussen. Een vriend van me heeft vorig jaar bij Ausnutria stage gelopen en die zei dat hij het erg leuk en leerzaam vond. Rianne: “In het derde leerjaar volgde ik de minor Dairy Technology waarin we ook les kregen over babyvoeding. Dit vond ik een interessant onderwerp en heeft meegeholpen in mijn keuze om stage te lopen bij Ausnutria.”

Project
De afdeling Technologie klinkt voor veel mensen wellicht een beetje abstract, want wat doe je in het dagelijks leven dan precies? Rianne: “We werken in een team van tien mensen en hebben elke dag om half negen een teamoverleg. Daarna gaat iedereen bezig met zijn eigen taken en projecten. Voor mij is dat mijn eigen onderzoek: het in kaart brengen van de stromingseigenschappen van één van onze producten op de productielocatie in Leeuwarden. Daarvoor neem ik van meerdere grondstoffen en eindproducten verschillende aspecten als flowability, Aw-waarde en bulkdichtheid mee, om zo te zoeken naar oorzaken waarom iets wel of niet goed vloeit. Uiteindelijk maak ik daar een rapport van met een advies dat vervolgens hopelijk wordt geïmplementeerd of verder onderzocht wordt. Dat is afhankelijk van de resultaten van mijn onderzoek.”

Extra uitdagend
Rianne voert haart project uit in twintig weken. Rianne: “Ik merk dat de tijd al best wel snel gaat. Ik vind het leuk dat ik echt een eigen project heb en dat ik hopelijk nuttig advies kan geven en echt iets kan betekenen voor Ausnutria. Maar het is nu nog allemaal best nieuw, ik moet soms nog veel dingetjes aan mensen vragen, maar dat heb je denk ik bij elke stage wel. Ik kan hier veel leren en omdat het over babyvoeding gaat moet je rekening houden met extra strenge eisen, dat is soms wel extra uitdagend. Ik ben zeker tevreden met mijn stageplek: ik heb van te voren deze stageplek uitgezocht omdat ik hier het meeste kon leren, juist door die strenge wetgeving.”

 

Gepubliceerd op: 8 november 2021