EmailTwitterLinkedIn


Ausnutria Dairy Ingredients


Vanuit het bedrijfsonderdeel Ausnutria Dairy Ingredients worden onze zuivel-ingrediënten wereldwijd vermarkt en verkocht aan distributeurs en bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Zuivel staat namelijk aan de basis van de meest uiteenlopende producten. De zuivelproducten die een reststroom vormen uit ons productieproces, te denken aan (volle) melkpoeder en room, zijn waardevolle ingrediënten voor deze producten.  Wij zijn extra onderscheidend in ons aanbod geitenzuivel-ingrediënten. Met  ons CBM merk zijn wij wereldmarktleider op het gebied van geitenzuivel-ingrediënten voor de zakelijke markt.

Ausnutria Nutrition


Vanuit het bedrijfsonderdeel Ausnutria Nutrition wordt samengewerkt aan het op de markt brengen van onze eigen merken baby- en kindervoeding Neolac & Kabrita. Deze commerciële unit bestaat uit een aantal teams: Global MarketingStrategy & OperationsBusiness Development en onze internationale distributeurs en eigen verkoopkantoren.


Ausnutria Private Label

Vanuit het bedrijfsonderdeel Ausnutria Private Label werken wij samen met klanten aan de ontwikkeling en productie van hun eigen merk flesvoeding. Onze klanten zijn veelal bedrijven die actief zijn in de kindervoedings- of farmaceutische industrie. Deze klanten hebben reeds een eigen merk op de markt gezet of willen samen een nieuw product ontwikkelen om op de markt te zetten. Vanuit Ausnutria Private Label worden in nauwe samenwerking met de klant en onze organisatie, deze producten geproduceerd.

Het Private Label team, aangestuurd door de Sales Director Private Label, bestaat uit Internationale Accountmanagers die worden ondersteund door Junior Accountmanagers en een Logistic Lead

Corporate QA


Ausnutria vindt het belangrijk om veilige en kwalitatief goede producten te leveren. De afdeling Quality Assurance is leidend in  het waarborgen van de kwaliteit van de porcessen en de producten die worden geproduceerd.

Wij werken nauw samen met o.a Lokale QA, Technologie. Regulatory Affairs, Product Management, Research & Development, Procurement en Production

Corporate Technology


Uitleg over deze afdeling volgt

Communications


De verantwoordelijkheden van de afdeling Corporate Communicatie zijn in te delen aan de hand van drie pijlers: 1) Het faciliteren en ondersteunen van kennis- & informatiedeling binnen de organisatie, 2) Het bewaken en doorontwikkelen van de identiteit en het imago van onze organisatie, 3) PR & relatiemanagement t.o.v. verschillende doelgroepen en belanghebbenden. De activiteiten zijn gericht op zowel interne communicatie als externe communicatie.

Finance

De afdeling Finance houdt toezicht op alle financiële processen binnen onze onderneming. Op basis hiervan adviseert de afdeling het management van onze organisatie. Dat maakt de afdeling een belangrijke pijler in het maken van strategische beslissingen. Onze Finance afdeling bestaat uit een team Business Control, een team Group Control en een team Holding Control. 

Holland Goat Milk

Binnen onze onderneming is het bedrijfsonderdeel Holland Goat Milk (HGM) verantwoordelijk voor de inzameling van geitenmelk en de relatie met onze geitenmelkleveranciers. De ca. 50 professionele aangesloten melkgeitenbedrijven hebben een meerjarige overeenkomst gesloten met HGM, voor de levering van onze geitenmelk. 

HR

De afdeling HR (Human Resources) houdt zich bezig met onderwerpen die gaan over: Medewerkers, Operationele uitvoering, Processen & Procedures en HR Strategie.

De HR Business Partners ondersteunen de leidinggevenden bij de werving en selectie, adviseren medewerkers bij individuele vraagstukken en/of organisatie-ontwikkeling.

De afdeling Compensations & Benefits is verantwoordelijk voor de gehele salaris- en personeelsadministratie. 

ICT

ICT heeft een belangrijke en brede functie binnen onze organisatie. De ICT-afdeling is verantwoordelijk voor de informatie- en communicatietechniek binnen ons bedrijf en het constant optimaliseren en up-to-date houden daarvan. Dat gaat bij onze organisatie verder dan alleen kantoorapplicaties.

De ICT-afdeling bestaat uit de teams: Team projectleiders, team SAP-support, Team Servicedeskmedewerkers & werkplekbeheer en Team Systeembeheerders. 

Internal Control

De afdeling Internal Control is medeverantwoordelijk voor de integratie van de Administratieve Organisatie & Interne Beheersing van het productieproces met die van corporate processen, zoals inkoop, verkoop, de financiële administratie, ICT en HR. Hieronder vallen ook managementprocessen, zoals governance, budgettering en periodieke rapportages. 

 

Een goede Administratieve Organisatie en Interne Beheersing zorgt ervoor dat onze organisatie in control is, zowel op operationeel niveau als op tactisch en strategisch niveau. 

Legal

Iedere onderneming heeft dagelijks te maken met juridische aspecten doordat zij bijvoorbeeld in- en verkoopcontracten sluit, investeringen of overnames doet, samenwerkingsverbanden aangaat, personeel inhuurt, afspraken met financierders maakt, vergunningen aanvraagt, etc. Voor Ausnutria is dat niet anders en omdat wij inmiddels tot een groot bedrijf zijn uitgegroeid dat bovendien beursgenoteerd is, hebben wij een afdeling Legal die onder andere ondersteunt bij projecten en bij het opstellen en beoordelen van contracten om risico's te beperken en kansen te optimaliseren.

Front Office & Office Support

Front Office & Office Support werken samen aan de optimale ondersteuning van de kantoorfuncties in onze vestigingen in Zwolle, Kampen, Leeuwarden en Heerenveen.

 

De Front Office is verantwoordelijk voor onze recepties en naast de verschillende werkzaamheden zijn zij bovenal het visitekaartje van ons bedrijf. 

 

De Office Support verleent verdere ondersteuning aan ons personeel zoals het verzorgen van reizen voor onze medewerkers of het ondersteunen van (kantoor)projecten). 

Product Management

Onze producten staan centraal in alles wat we doen. Door het ontwikkelen en produceren van bijzondere producten dragen wij als bedrijf ons steentje bij en ontlenen we ons bestaansrecht. Als bedrijf produceren we heel veel verschillende producten, uiteenlopend van kindervoeding voor de allerjongsten tot ingrediënten voor in bijvoorbeeld kaas en ijs. De afdeling is verantwoordelijk voor het beheren en verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe producten. In elk van onze producten zit een stukje van ons allen en bij Product Management zorgen we ervoor dat die stukjes precies op elkaar passen. De afdeling werkt daarom heel nauw samen met eigenlijk alle disciplines van ons bedrijf. 

Production

Zie de locatie pagina’s voor verdere toelichting.

Procurement

Binnen Ausnutria verzorgt de afdeling Procurement alle  inkopen met uitzondering van rauwe melk en facilitaire zaken. Daarbij is het managen van de leverancierscontracten op basis van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, risico's en prijs van groot belang. Samenwerking met interne en externe stakeholders en/of afdelingen is hierbij onmisbaar, om zo de continuïteit binnen de bedrijfsprocessen veilig te stellen. Ook is een strategische benadering en een blik op de toekomst belangrijk, om o.a. de aanlevering van kritische grondstoffen veilig te stellen en een duurzame relatie op te bouwen met onze leveranciers.

Regulatory Affairs

Onze baby- en kindervoeding moet voldoen aan een aantal strenge, door de nationale en internationale overheden opgelegde criteria. Pas wanneer aan alle criteria betreffende kwaliteit, veiligheid en samenstelling is voldaan, kan een product op de markt worden toegelaten. De afdeling Regulatory Affairs (RA) speelt een grote rol in de controle hierop, evenals de vertaling van wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk in onze organisatie. De afdeling houdt de wetgeving in de gaten van alle landen waar Ausnutria actief is en is dus erg internationaal georiënteerd.

R&D

Research & Development is het gehele proces dat binnen ons bedrijf plaatsvindt met betrekking tot het onderzoeken en ontwikkelen van onze processen, grondstoffen (zoals melk) en producten. Meer kennis leidt tot meer inzicht en uiteindelijk tot verbeteringen (in voedingswaarde, kwaliteit, kosten, en meer) en vernieuwingen, waardoor we de consument steeds nog beter kunnen bedienen. Onze R&D afdeling in Nederland bestaat uit een drietal teams: Product Formulation, Nutrition Research en Process Research.


Supply Chain

De afdeling Supply Chain bestaat uit verschillende disciplines met teamleden die  werkzaam zijn op onze verschillende locaties. Alles start met de vraag vanuit de markt. Door Demand Management wordt de vraag van de verschillende markten geconsolideerd en vervolgens door de Master Planners op hoofdlijnen ingepland, daarbij rekening houdend met de beschikbare productiecapaciteit en de beschikbaarheid van kritische grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Vervolgens worden door de Material Planners de benodigde grondstoffen en verpakkingsmaterialen besteld, welke door ons Warehouse team (Leeuwarden en Heerenveen) worden ontvangen, opgeslagen en beheerd in onze interne of externe warehouses en aangeleverd aan productie. Het geproduceerde eindproduct wordt uiteindelijk verscheept naar de verschillende markten wereldwijd door onze Logistiek Export Plannersvia de door ons geselecteerde vervoerders. Dit hele proces beheren we in SAP waar de master data wordt onderhouden door het SC Master Data team